Giám sát để giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri

Bảo đảm các kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm, kịp thời, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện đánh giá tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương hàng tháng, đồng thời lựa chọn một số kiến nghị (vụ việc) cụ thể để giám sát tại cơ sở. Qua đó, kịp thời đôn đốc, giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được đặc biệt chú trọng. Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XVIII, kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XIX. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, 248 kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết, trả lời. Một số sở, ngành chuyên môn chủ động, trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, trực tiếp đến nơi cử tri có kiến nghị để xác minh, làm rõ; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời. Kết quả giải quyết kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiên quy định trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Điểm mới trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn của công dân là Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát hàng tháng và lựa chọn một số kiến nghị hoặc vụ việc cụ thể để giám sát tại cơ sở. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo kết quả giải quyết đối với một số kiến nghị chưa giải quyết xong tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được giải quyết dứt điểm, kịp thời, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cấp, các ngành có liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Đơn cử như kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương (Na Hang) đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND huyện Na Hang thống nhất địa điểm, sớm xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã. Mặc dù UBND tỉnh báo cáo kiến nghị này đã được giải quyết xong, theo đó: Bưu điện - Văn hóa xã Thanh Tương đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm quy hoạch xây dựng tại thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, quy mô diện tích khoảng 200 m². Để đảm bảo thực hiện tiêu chí có “điểm phục vụ bưu chính” theo tiêu chí số 8, trong thời gian chuẩn bị thủ tục quy hoạch, thu hồi, giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án; Bưu điện tỉnh đã tạm thời thuê một ngôi nhà có địa chỉ tại thôn Nà Đồn, để bố trí làm điểm Bưu điện văn hóa xã…

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, do Bưu điện tỉnh không nắm được chủ trương của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND huyện không có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nên thời điểm giám sát Bưu điện văn hoá xã Thanh Tương mới đang được Bưu điện tỉnh lập hồ sơ báo cáo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để xin chủ trương đầu tư. HĐND tỉnh khẳng định kiến nghị của cử tri về vấn đề này chưa được giải quyết xong, nên cần xếp vào nhóm đang được giải quyết, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc giải quyết.

Hay như mới đây, cử tri xã Xuân Vân (Yên Sơn) đề nghị các cấp khảo sát có phương án chống sạt lở Soi Éo để giữ đất sản xuất cho nhân dân của thôn khi  tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra gây mất đất sản xuất của nhân dân. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri: do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư các công trình bảo vệ chống sạt lở đất sản xuất là rất lớn, vì vậy để bảo vệ đất sản xuất của người dân đang canh tác khu vực Soi Éo, xã Xuân Vân, Sở đề nghị UBND xã Xuân Vân trước mắt thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực sạt lở bờ sông, tổ chức rào chắn cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm và báo cáo kịp thời về các diễn biến phát sinh; tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương để xử lý tạm thời nhằm hạn chế mức độ sạt lở. Tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh vừa được tổ chức, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị giám sát, khảo sát nội dung trên do Sở Nông nghiệp và PTNT mới đề ra các giải pháp, chưa có biện pháp thực hiện cụ thể để giải quyết kiến nghị của cử tri. Quan điểm của HĐND là những vấn đề cấp bách cần được quan tâm giải quyết thấu đáo, để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh đã ngày càng phát huy vai trò cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, hoàn thành sứ mệnh của mình bằng tất cả trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tạo cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, xứng đáng với trọng trách mà cử tri đã đặt lên vai người đại biểu dân cử bằng lá phiếu của mình.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục