Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; công chức, chuyên viên các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Thanh tra tỉnh.


Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến đối với dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; dự thảo đề cương khảo sát công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022.

Đối với dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Lựa chọn cách thức, phương thức, đơn vị tiến hành giám sát; hình thức công khai tài sản công; việc quản lý, xử lý tài sản công sau thực hiện sáp nhập; thực hiện quy định về mua sắm tài sản tập trung; điều chỉnh một số nội dung chi tiết, các biểu phụ lục kèm theo báo cáo…

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mục đích thực hiện giám sát chuyên đề nhằm đánh giá việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có những giải pháp góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra lãnh phí tài sản công trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các công chức, chuyên viên các cơ quan chuyên môn tích cực nghiên cứu, phối hợp với các chuyên viên theo dõi, giúp việc Ban Pháp chế hoàn thiện các văn bản đảm bảo chính xác, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh.

          Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản đối với dự thảo đề cương khảo sát công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022; các đồng chí chuyên viên giúp việc Ban tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên Ban để hoàn thiện, trình ký ban hành, tổ chức thực hiện.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục