Quyết sách tạo động lực, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh

Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,66%. Những kết quả hết sức quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh có đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh với cách làm sáng tạo, quyết liệt, kịp thời ban hành những quyết sách thiết thực, khả thi, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Cùng với đó, hoạt động giám sát tiếp tục có nhiều điểm nhấn, nhất là giám sát chuyên đề bằng hình ảnh.

>> Bài cuối: Tạo thuận lợi thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao

Tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát

Thực hiện phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, đồng hành với UBND tỉnh chuẩn bị từ sớm, sâu sát, kỹ lưỡng nội dung các kỳ họp; tổ chức ngay các kỳ họp khi cần thiết để quyết đáp, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hoạt động thẩm tra tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực, coi trọng việc khảo sát, nắm tình hình thực tế, kết hợp với nghiên cứu tài liệu tham khảo; thẩm tra bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, nêu rõ những nội dung UBND tỉnh và các cơ quan cần tiếp thu, giải trình làm rõ, là căn cứ để đại biểu thảo luận trước khi quyết định thông qua nghị quyết, đồng thời dự báo những khó khăn, vướng mắc sẽ gặp phải khi nghị quyết ban hành.

Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, khoa học; điều hành kỳ họp linh hoạt, phát huy dân chủ và trách nhiệm của đại biểu cùng các cơ quan liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành kỳ họp, cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu dự kỳ họp. Dành thời gian thỏa đáng cho phiên thảo luận, chất vấn; tăng cường tranh luận. Định hướng và điều hành thảo luận được Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát, kiến nghị của cử tri và đề xuất của các Ban HĐND. Hoạt động thảo luận diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo đại biểu; nội dung sâu, trúng, đúng với nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm.

Các phiên họp của HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát và được tương tác với chủ tọa kỳ họp và đại biểu HĐND tỉnh ngay trong phiên thảo luận và chất vấn, HĐND tỉnh đã bố trí 50% phiên họp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang online, fanpage Báo Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Điển hình, tại các phiên thảo luận và phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), cử tri đã đồng hành với các đại biểu thông qua việc cung cấp thêm thông tin nội dung đại biểu đang thảo luận, chất vấn; các phiên họp được truyền hình trực tiếp đã thu hút được trên 10.000 lượt cử tri và Nhân dân theo dõi.


Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đánh giá toàn diện, sát thực

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2022 tiếp tục có nhiều điểm nhấn về nội dung, phương thức thực hiện, nhất là giám sát chuyên đề bằng hình ảnh (Kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20.11.2020 của HĐND tỉnh được báo cáo bằng hình ảnh tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, được truyền hình trực tiếp đã tạo điểm nhấn, có tác động, hiệu ứng rất cao).

Nội dung giám sát được lựa chọn “đúng” và “trúng”, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân và việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thời gian và hình thức giám sát linh hoạt, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo để đánh giá toàn diện và sát thực. Phương thức giám sát có nhiều đổi mới kết hợp giám sát thực tế với minh họa bằng hình ảnh; phân công trách nhiệm cho các thành viên rõ ràng, cách thức tổ chức giám sát chặt chẽ, kết hợp nhiều chủ thể tham gia giám sát trong cùng một đợt giám sát, vì vậy đã có tác động tích cực tới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn các cấp.

Giữa 2 kỳ họp, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên hàng tháng về những nội dung (hoặc vấn đề) “nóng”, “nổi cộm”, những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những khó khăn, vướng mắc của cử tri, Nhân dân… Sau giám sát, xác định rõ những việc cần phải giải quyết và khắc phục ngay, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời; đối với những vấn đề được cử tri quan tâm, đề nghị nhiều năm chưa được giải quyết Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình, chất vấn tại phiên họp hằng tháng để các cơ quan, đơn vị báo cáo, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau giám sát hoặc giải trình, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tái giám sát, hoặc đưa những nội dung chậm thực hiện hoặc thực hiện mà ít chuyển biến ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh để tiếp tục đôn đốc việc thực hiện, tạo niềm tin của cử tri đối với hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử…

Thanh Lam
Báo điện tử ĐBND

Tin cùng chuyên mục