Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Hàm Yên

Sáng 24-3, tại xã Thành Long (Hàm Yên) Đoàn giám sát của Ủy ban Dân tộc đã làm việc với huyện Hàm Yên về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.


Đoàn giám sát làm việc tại xã Thành Long.

Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, giai đoạn đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao trên 67 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Đến thời điểm này, huyện Hàm Yên đang chỉ đạo UBND các xã, các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh các bước, quy trình trong thực hiện của từng dự án theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh...


Đoàn giám sát thăm mô hình chăn nuôi trâu tại thôn Hưng Long.

Qua giám sát tại xã Thành Long cho thấy việc triển khai chương trình trên địa bàn trong một năm qua luôn được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Các hợp phần hỗ trợ phù hợp, sát thực với đời sống nhân dân, công tác triển khai thưc hiện đảm bảo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đúng đối tượng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, chất lượng các công trình đảm bảo yêu cầu, tiến độ giải ngân kịp thời; công trình đầu tư đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân về đi lại, sinh hoạt vui chơi, giải trí nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đối với giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt được người dân hưởng ứng tích cực, đã góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình, đã có nhiều mô hình điển hình như cây cà chua, cây keo, cây dưa chuột, xoá nhà tạm dột nát trên địa bàn...


Đoàn giám sát thăm mô hình liên kết sản xuất tại thôn Loa, xã Thành Long.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và thảo luận để làm rõ một số nội dung như: Đánh giá tính đồng bộ, khả thi và tính kịp thời của hệ thống văn bản chỉ đạo của địa phương trong việc thực hiện các chương trình dự án, các nguồn vốn giải ngân; tiến độ thực hiện các dự án trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình của huyện Hàm Yên. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của chương trình, nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục