Tháo gỡ kịp thời hạn chế, khó khăn

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định, ban hành những quyết sách thiết thực, khả thi tạo động lực thúc đẩy bứt phá, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2022 tiếp tục có nhiều điểm nhấn về nội dung, phương thức thực hiện, nhất là giám sát chuyên đề bằng hình ảnh. Thường trực HĐND tỉnh tăng cường tổ chức các phiên họp nghe giải trình để làm rõ, góp phần tháo gỡ kịp thời những vấn đề có nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát huy hiệu quả giám sát chuyên đề

Nhìn lại hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2022, có thể thấy nội dung được lựa chọn giám sát “đúng” và “trúng”, có trọng tâm, trọng điểm; chọn những vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của Nhân dân để giám sát hằng tháng và cho ý kiến tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T. Phúc

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung từ sớm, tiếp tục chất vấn theo nhóm những vấn đề tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vấn đề nổi cộm, đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm. Chủ tọa điều hành linh hoạt; kết luận phiên họp rõ trách nhiệm với từng nội dung, lĩnh vực cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn được trình tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh để tiếp tục xem xét, đôn đốc việc thực hiện.

Giữa 2 kỳ họp, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện 2 cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022; giám sát thường xuyên hằng tháng về 8 vấn đề. Hoạt động giám sát chuyên đề được chú trọng. Trong năm 2022, Thường trực chỉ đạo các Ban thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát và xây dựng báo cáo theo yêu cầu Đoàn giám sát của Quốc hội 4 chuyên đề.

Đặc biệt, phát huy phương thức giám sát được HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả đó là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20.11.2020 của HĐND tỉnh được báo cáo bằng hình ảnh tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh mới đây. Báo cáo giám sát bằng hình ảnh được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ khi lựa chọn vấn đề giám sát, xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát, nội dung, địa điểm để ghi hình. Cùng với báo cáo bằng văn bản, lời bình, hình ảnh minh họa là sự phản ánh trực quan, sinh động những điểm văn bản và lời nói không thể mô tả hết được, do vậy tạo điểm nhấn, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả cho phiên giám sát chuyên đề tại kỳ họp.

Qua giám sát cho thấy: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đạt hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận và phát triển thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh. Việc quản lý đầu tư được phân cấp rõ ràng, phương thức thực hiện đầu tư sáng tạo, chặt chẽ; bảo đảm nguồn lực thực hiện Đề án. Kết quả thực hiện cơ bản bảo đảm kế hoạch, tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Tăng cường giải trình về các vấn đề có nhiều hạn chế, vướng mắc

Cùng với các cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường tổ chức các phiên họp nghe giải trình về những vấn đề có nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương nhằm làm rõ, tháo gỡ kịp thời. Để việc giải trình đạt hiệu quả cao, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát cụ thể vấn đề liên quan để thu thập thông tin đa dạng, nhiều chiều và thực tế về nội dung nghe giải trình.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 phiên họp nghe giải trình về việc quản lý, đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình từ năm 2021 đến ngày 30.6.2022. Qua nghe giải trình, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ta một số tồn tại, hạn chế; ban hành kết luận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức ít nhất 4 phiên họp nghe giải trình về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội,  pháp chế và dân tộc.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục