Giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 tại Sở Giao thông vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sáng ngày 18/11/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát đã làm việc với Sở Giao thông vận tải về tiến độ thực hiện Đề án.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải. Tại buổi làm việc, qua báo cáo của Sở Giao thông vận tải; kết quả giám sát tại 03 huyện và một số xã, thị trấn, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, căn cứ theo phạm vi, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý Sở Giao thông vận tải đã chủ động triển khai, đề xuất xây dựng Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa thực hiện khâu đột phá, các mục tiêu của Nghị quyết đại hội; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện; chủ động và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện đề án. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng đã tích cực tổ chức thực hiện Đề án.

Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng việc huy động làm đường bê tông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn được nhân dân tích cực hưởng ứng; người dân tự nguyện hiến đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công lao động, máy móc thiết bị thi công… Trong 02 năm (2021-2022) triển khai thực hiện làm đường bê tông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn đã có 841 hộ gia đình hiến 93.308 m2 đất các loại; nhân dân đóng góp gần 150 tỷ đồng; đến nay đã hoàn thành 416,61 km đường giao thông thôn, đường giao thông nội đồng; thi công cơ bản xong 38 cầu, khởi công mới 39 cầu. Những cây cầu, tuyến đường bê tông nông thôn hoàn thành giúp cho việc kết nối các tuyến đường giao thông nông thôn được thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giao thương hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 còn có một số khó khăn, vướng mắc như: Một số địa phương việc triển khai thực hiện bê tông hoá đường giao thông nông thôn còn chậm, chưa tích cực; nhiều tuyến đường đã thi công xong mặt đường bê tông nhưng chưa hoàn thiện phần đắp lề, đào rãnh và bàn giao cho các hộ dân quản lý, vệ sinh, phát quang; công tác giải phóng mặt bằng một số nơi còn khó khăn; một số cầu trên địa bàn các huyện tiến độ thi công hoàn thành chậm, phải thực hiện gia hạn hợp đồng…


Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu một số nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu những ý kiến của các đồng chí thành viên đoàn giám sát, đồng thời làm rõ thêm những nội dung mà đoàn giám sát quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, Sở Giao thông vận tải sẽ quyết liệt đề ra những giải pháp và có lộ trình khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn những năm tiếp theo.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Giao thông vận tải trong thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; tiếp thu những kiến nghị của Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông vận tải cần quan tâm, xác định rõ vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, chủ trì, tham mưu giúp Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai Đề án; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, ban hành hướng dẫn triển khai đến các cấp chính quyền địa phương cụ thể, thống nhất; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh tại cơ sở và có các giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Hoàng Loan

Tin cùng chuyên mục