Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hàm Yên

Ngày 24/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì buổi làm việc.

Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên.

Trước buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, và một số xã trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã trao đổi, phân tích làm rõ tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh đã chỉ ra.


Đồng chí Bí thư huyện uỷ Hàm Yên phát biểu tiếp thu kết quả giám sát, đồng thời nêu kiến nghị với Đoàn giám sát.

Kết quả giám sát cho thấy, Trong bối cảnh tình hình trong nước áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã chủ động triển khai thực hiện 22 Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh bảo đảm đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. Một số chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch giao và tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp; doanh thu từ hoạt động du lịch, tỷ lệ đô thị hóa, thu ngân sách trên địa bàn... Giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong từng lĩnh vực cũng còn những hạn chế, khó khăn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và những năm tới trong đó lưu ý các nội dung sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra.

Hai là, rà soát, đánh giá chính xác tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các cơ chế, chính sách; có các giải pháp, biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Có giải pháp thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao; phân bổ và giao dự toán ngân sách đảm bảo theo định mức quy định; thực hiện quyết liệt công tác di dời dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

Ba là, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công các công trình đã được phê duyệt, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo đúng đủ khối lượng đã thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để lên phương án bố trí nhân sự, nguồn lực để thực hiện công tác kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đi qua địa bàn huyện, bố trí ngay tái định cư cho nhân dân sau khi thu hồi đất để đảm bảo cuộc sống của nhân dân.

Năm là, khẩn trương rà soát các tiêu chí để đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, lên phương án và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt.

Ngọc Duy
Ảnh: Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục