Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Chiều ngày 19/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với HĐND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn

Chiều ngày 19/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với HĐND xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trang bị kỹ năng, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND

Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng quyết định và chức năng giám sát của HĐND và đại biểu ...

Tạo thuận lợi thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao

Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động... Đặc biệt, tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành, có định hướng cụ thể, sát sao và ...

Quyết sách tạo động lực, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh

Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,66%. Những kết quả hết sức quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh có đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh ...

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; công chức, chuyên viên các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ...