Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-ĐĐBQH, từ ngày 09 đến ngày 16/9/2021, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ ...

Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 tại huyện Na Hang, Chiêm Hóa

Trong hai ngày 15 và 16/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - ...

Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát chuyên đề trên địa bàn huyện Sơn Dương và Thành phố Tuyên Quang

Trong hai ngày 14 và 15/9/2021, Đoàn khảo sát số 09 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát tiếp tục làm việc với UBND huyện Sơn Dương ...

Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 tại huyện Lâm Bình

Ngày 14/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao ...

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Yên Sơn

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/9, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, do đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Yên Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính ...