Tháo gỡ kịp thời hạn chế, khó khăn

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định, ban hành những quyết sách thiết thực, khả thi tạo động lực thúc đẩy bứt phá, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2022 tiếp tục có nhiều điểm nhấn về nội dung, phương thức thực hiện, nhất là giám sát chuyên đề bằng ...

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hàm Yên

Ngày 24/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...

Giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 tại Sở Giao thông vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ...

Phiên họp giải trình về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh; ngày 12/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm ...

Một số kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong tháng 9/2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày ...

Khảo sát việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 02/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/9/2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Tài nguyên ...

Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh và Nghị định số 116 của Chính phủ

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên trong tháng 8/2022 tại huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên và giám sát qua báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy ...