Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố Tuyên Quang

Chiều ngày 05/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát thực hiện giám sát tại HĐND thành phố Tuyên Quang về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Loan, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và thành viên Đoàn giám sát. Cùng dự và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo HĐND, các Ban của HĐND thành phố và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với HĐND thành phố Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện đúng vai trò đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. HĐND thành phố đã chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp, chuẩn bị tài liệu liên quan đến các nội dung diễn ra tại kỳ họp từng bước được cải tiến đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND; HĐND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đã tổ chức thành công “Kỳ họp không giấy” tại kỳ họp thứ năm. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên, hình thức giám sát luôn được đổi mới trên nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND thành phố được thực hiện đầy đủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Kết quả hoạt động của HĐND thành phố ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.


Bí thư Thành uỷ thành phố Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND thành phố còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động giám sát của HĐND có nội dung còn hạn chế, hoạt động thảo luận báo cáo của UBND, các cơ quan cơ quan tư pháp trình có kỳ họp còn hạn chế; việc tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND theo quy định tại Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được tham mưu, triển khai thực hiện; việc tổ chức phiên họp Thường trực và ban hành các kết luận sau phiên họp của Thường trực HĐND còn chưa thường xuyên; chưa xây dựng nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của HĐND…

Cùng với việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn giám sát đã chỉ ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Đồng thời Đoàn giám sát đã kiến nghị, định hướng một số giải pháp, nội dung công việc để HĐND thành phố thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo HĐND, các Ban của HĐND thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Thường trực HĐND thành phố trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hoà hoạt động các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, tổ chức các hoạt động giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm, các vấn đề được cử tri quan tâm, theo dõi.

Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã, các Ban của HĐND khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra; quán triệt, phổ biến sâu rộng đến toàn thể đại biểu HĐND các cấp Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Ngọc Duy

Tin cùng chuyên mục