Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Chiều ngày 19/4/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với HĐND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và thành viên Đoàn giám sát. Cùng dự và làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo HĐND huyện Yên Sơn; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện đúng vai trò đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Nhận thức được kỳ họp là hoạt động quan trọng và chủ yếu nhất của HĐND, HĐND xã đã chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến nhằm phát huy đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND xã. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Việc lắng nghe ý kiến của nhân dân được quan tâm tăng cường, các đại biểu HĐND xã đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. HĐND xã đã lựa chọn những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn đòi hỏi để xem xét và quyết định, dựa vào dân trong hoạt động, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Kết quả các hoạt động của HĐND xã ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đời sống của Nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm giữ vững. Xã Thái Bình đạt và ngày càng nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND xã Thái Bình còn một số tồn tại hạn chế như: Chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa cao, số lượng các cuộc giám sát còn ít, quy trình thực hiện đôi lúc chưa đảm bảo theo quy định. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND có lúc còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Một số đại biểu HĐND xã mới tham gia nên chưa có nhiều kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND, hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu thực tế…

Cùng với việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn giám sát đã chỉ ra nguyên nhân, kiến nghị, định hướng một số giải pháp, nội dung công việc để HĐND xã thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh thăm một số mô hình phát triển kinh tế, vườn mẫu tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế, vườn mẫu trên địa bàn xã Thái Bình.

Hoàng Loan
Ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục