Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tại xã Cấp Tiến

Ngày 15/5/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có lãnh đạo và Uỷ viên các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND huyện Sơn Dương; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương.


Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện đúng vai trò đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Việc bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách, kiêm nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã đảm bảo theo đúng quy định của luật. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND; đã tổ chức 05 kỳ họp thường kỳ, ban hành 21 nghị quyết. Các nghị quyết được xây dựng, ban hành đảm bảo đúng luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đặc biệt HĐND xã đã ban hành nghị quyết về chương trình công tác toàn khoá. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp đã được Thường trực HĐND xã chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với UBND xã chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ kỳ họp, chỉ đạo các Ban của HĐND xã thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo quy định pháp luật. Tại các kỳ họp đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm. HĐND xã, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã đã thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng luật, đạt hiệu quả, góp phần bảo về quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.


Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND xã Cấp Tiến còn một số tồn tại hạn chế như: Chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp còn hạn chế, tính phản biện chưa cao; kiến nghị một số cuộc giám sát còn chung chung, việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên; chưa tổ chức được phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND, kỳ họp HĐND. Một số đại biểu HĐND xã mới tham gia nên chưa có nhiều kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND, hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu thực tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả HĐND xã Cấp Tiến đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã cần có các giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn giám sát đã chỉ ra; quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên giải trình, chất vấn tại kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND; phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND trong việc định hướng, gợi mở vấn đề cho đại biểu lựa chọn nội dung thảo luận, chất vấn, giải trình, nội dung các cuộc giám sát chuyên đề; HĐND xã cần mạnh dạn hơn trong việc lựa chọn nội dung giám sát, xác định đối tượng giám sát; quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn, nhất là công tác quản lý đất đai, việc chấp hành cấp phép xây dựng, khai thác cát sỏi; tập trung giải quyết tốt và có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính... đặc biệt những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trong nhiệm kỳ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị HĐND xã phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri...


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Cấp Tiến.

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi giám sát thực tế tại một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục