Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại huyện Sơn Dương

Chiều 22-5-2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Thường trực HĐND huyện Sơn Dương về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại huyện Sơn Dương.
Video không hợp lệ


Đại biểu dự chương trình làm việc.

Dự chương trình làm việc có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và thành viên Đoàn giám sát. Cùng dự và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Ban của HĐND huyện.


Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Sơn Dương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Sơn Dương đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện vai trò đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. HĐND huyện đã chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp được cải tiến đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND; Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên, hình thức giám sát luôn được đổi mới trên nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND huyện được thực hiện đầy đủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ có lúc còn chậm; một số ít đại biểu còn ít tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, có nội dung thảo luận chưa đảm bảo chất lượng. Việc giám sát thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau giám sát, giải trình có lúc thiếu quyết liệt, có nội dung chưa được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa HĐND huyện với các cơ quan hữu quan có lúc, có việc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc đã được phân công. Hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri chưa có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ đại biểu chưa cao. Đối với HĐND cấp xã, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân của một số đại biểu HĐND xã, thị trấn chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc tổng hợp ý kiến cử tri của một số đại biểu HĐND xã còn hạn chế. Việc giám sát các nội dung kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên. Một số đại biểu HĐND xã chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại nơi đại biểu ứng cử …


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận chương trình làm việc.

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo HĐND, các Ban của HĐND huyện Sơn Dương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, tổ chức các hoạt động giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm, các vấn đề được cử tri quan tâm, theo dõi. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã, các Ban của HĐND khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các thành viên Đoàn giám sát chỉ ra; quán triệt, phổ biến sâu rộng đến toàn thể đại biểu HĐND các cấp. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại chương trình làm việc, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục