Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tại xã Bình Xa

Thực hiện chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2023, ngày 22/5/2023 Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Bình Xa, huyện Hàm Yên.


Đồng chí Trưởng Ban Văn Hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã; đã được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội, cũng như mỗi gia đình và bản thân người lao động. Các giải pháp giải quyết việc làm và đào tạo nghề đư­ợc triển khai thực hiện, lao động được giải quyết việc làm tăng cả về số lượng và chất lượng; nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo chất lượng cuộc sống được nâng lên. Một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề đã áp dụng kiến thức vào phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí sản xuất; số người có thu nhập khá tăng, có nhiều hộ biết vận dụng kiến thức được học vào phát triển kinh tế hộ gia đình, bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, theo dõi người trong độ tuổi lao động, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, làm việc tại các công ty trên địa bàn huyện, tỉnh, các địa phương trong nước và xuất khẩu lao động còn hạn chế, chưa sát thực tế. Chất lượng một số lao động còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh, chủ yếu là lao động phổ thông, vì vậy ít có cơ hội hoà nhập vào nền kinh tế thị trường. Công tác đào tạo nghề chưa đa dạng, chư­a gắn với tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; người lao động sau khi học nghề đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty còn ít, chủ yếu áp dụng kiến thức đã học vào phát triển kinh tế gia đình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả xã Bình Xa đã đạt được trong giai đoạn 2021-2023. Đồng thời đề nghị chính quyền xã chỉ đạo rà soát lại các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về lĩnh vực, nắm chắc đối tượng, nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng tháng, quý, năm phù hợp với thực tiễn địa phương. Các đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các Đề án, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các ngành, các cấp nhằm tạo nhận thức đúng đắn trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; rà soát, nắm bắt nhu cầu học nghề và nhu cầu việc làm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để đề xuất với các ngành liên quan mở các lớp dạy nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động trong độ tuổi đăng ký đi làm việc tại địa phương, tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh, đi xuất khẩu lao động. Cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể phải là tổ chức kết nối, là chỗ dựa, niềm tin cho người lao động.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục