Công tác giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Thời gian qua HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tập hợp, nghiên cứu kỹ để lựa chọn vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp đưa vào chương trình giám sát. Nhờ đó, hoạt động giám sát đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, ...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại huyện Na Hang

Ngày 26/6/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Na Hang về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc ...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Sở Thông tin và Truyền thông việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2023

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 21/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2023. ...

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 21/6/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm ...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND trên địa bàn huyện Lâm Bình

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, trong quý II/2023 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lâm Bình. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban ...