Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 23-5, tại Hội trường UBND tỉnh, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025.
Video không hợp lệ

Làm việc với Đoàn giám sát, về phía Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn giám sát đã thông báo với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả giám sát tại cơ sở. Giai đoạn 2021-2023 UBND tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện.


Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu phát triển công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm đề ra. Đã thực hiện bổ sung, tích hợp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích cực triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp của Trung ương, của tỉnh; thu hút được một số dự án công nghiệp lớn, có giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc liên quan đến một số lĩnh vực như: việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng, ban hành các văn bản điều hành, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai thành lập mới và thực hiện quy hoạch các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt còn nhiều vướng mắc; tỷ lệ lấp đầy cụm, khu công nghiệp hiện hữu còn thấp; tiến độ đầu tư xây dựng, đưa vào sản xuất các dự án phát triển công nghiệp còn chậm; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn hiệu quả chưa cao;…

Đại diện các sở, ngành liên quan đã giải trình làm rõ các nội dung Đoàn giám sát quan tâm.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát việc thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 18/12/2021 để chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành; khẩn trương giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng măc, hạn chế yếu kèm đã được Đoàn giám sát nêu ra. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất của các sản phẩm công nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm đạt thấp, có phương án bù đắp các sản phẩm hụt, giảm so với kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các Chủ đầu tư thực hiện hoàn thành các dự án về phát triển công nghiệp chậm tiến độ sớm đưa vào hoạt động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong việc thẩm định, phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư; thủ tục về giao đất, cho thuê đất, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp, nhất là về việc sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động,…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn cơ bản nhất trí, đồng tình với những nội dung, kiến nghị của Đoàn giám sát đã nêu và làm rõ thêm những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành làm tốt công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thế Anh
Ảnh: Hải Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục