Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức tại huyện Lâm Bình

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, từ ngày 20 đến ngày 21/2/2022, Đoàn giám sát số 18 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát, cùng các đồng chí thành viên đã giám sát chuyên đề về việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Về phía huyện Lâm Bình có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Đoàn giám sát làm việc tại huyện Lâm Bình.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát thông báo kết quả giám sát đối với một số cơ quan, đơn vị và UBND xã Minh Quang giai đoạn 2019 - 2021, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2019 - 2021 công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực thi công vụ được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã nghiêm túc triển khai thực hiện, có sự đổi mới trong phương pháp điều hành, quản lý, phong cách và lề lối làm việc. Tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình công tác; xây dựng và thực hiện chế độ làm việc theo chương trình, kế hoạch; phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính... Trong thực hiện nhiệm vụ phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát và xây dựng phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đã được cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/2/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn. Giai đoạn 2019 - 2021, huyện Lâm Bình thực hiện hợp nhất giảm 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 04 đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn Phòng huyện Lâm Bình; Cơ quan Ủy ban kiểm tra với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; sáp nhập các trường Trường Tiểu học và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xuân Lập, Hồng Quang; sáp nhập Trường Trung học cơ sở Thượng Lâm và Trường Trung học phổ thông Lâm Bình. Tăng 06 đơn vị sự nghiệp công lập do điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã chuyển 02 xã Minh Quang, xã Phúc Sơn từ huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm Bình quản lý.


Lãnh đạo huyện Lâm Bình báo cáo kết quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn huyện Lâm Bình còn có hạn chế, khó khăn như: Việc báo cáo kết quả thực hiện văn hóa công vụ theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời; cán bộ, công chức hằng năm bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật vẫn còn xảy ra; việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên; việc thực hiện các công việc tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa” lưu hồ sơ còn chưa đẩy đủ, khoa học. Qua thực tế giám sát tại UBND xã Minh Quang, công tác phối hợp giữa UBND huyện, UBND xã với các cơ quan, đơn vị sau khi điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã chưa chặt chẽ, dẫn tới việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân còn nhiều vướng mắc: Công tác giải quyết đơn thư kéo dài, chưa dứt điểm; việc cấp thẻ cán bộ, công chức còn chậm; hệ thống Phần mềm Hộ tịch chưa thực hiện kết nối gây khó khăn cho công chức khi thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em chưa liên thông trực tiếp trên hệ thống …

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của chính quyền huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn, đồng thời đồng chí đề nghị UBND huyện Lâm Bình cần quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác quản lý địa bàn, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh tại cơ sở, tự rà soát, kiểm tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, cần có giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa về giải quyết hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức từ tuyến huyện đến cơ sở. Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ chuyên môn, đúng chức năng, thẩm quyền; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

Hoàng Loan

Tin cùng chuyên mục