Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khảo sát tại huyện Sơn Dương

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 30 - 5, Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội cùng các chuyên gia đã khảo sát tình hình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại huyện Sơn Dương.


Đại biểu dự buổi khảo sát.

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát có các đồng chí: Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HDDND huyện; Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và một số phòng, ban, đơn vị của huyện Sơn Dương.

Trong chương trình làm việc, Đoàn khảo sát đã làm việc tại HĐND huyện Sơn Dương và đi khảo sát thực tế tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.


Các đại biểu thảo luận.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ về tình hình thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ở địa phương. Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Sơn Dương và xã Kháng Nhật đã có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hoạt động giám sát của HĐND đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương. Các ý kiến phát biểu tập trung nêu rõ những điểm chưa phù hợp trong các quy định trước đây về hoạt động giám sát các cấp trong thời gian qua, một số cuộc giám sát, nội dung giám sát còn chồng chéo, dẫn đến khó khăn cho cơ sở….Đồng thời cho rằng để nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát cần thực hiện giám sát chuyên đề, giám sát chuyên sâu, thực hiện lồng ghép các cuộc giám sát cùng nội dung để tránh chồng chéo, giảm thời gian, số lượng các cuộc giám sát nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

Trong quá trình khảo sát, Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tại tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Từ thực tiễn của địa phương, cũng như những thuận lợi, vướng mắc được trao đổi tại buổi làm việc là cơ sở để đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật trong thời gian tới đảm bảo phù hợp hơn, phát huy được hiệu quả cao nhất trong hoạt động giám sát, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống.


Đoàn khảo sát làm việc tại xã Kháng Nhật.


Đoàn khảo sát làm việc tại thôn Lẹm, xã Kháng Nhật.


Đoàn khảo sát dâng hương tại lán Nà Nưa.

Sau khi làm việc với HĐND huyện Sơn Dương và xã Kháng Nhật, Đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trực tiếp làm việc tại thôn Lẹm, xã Kháng Nhật và đến thăm, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục