Phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát giữa Ủy ban MTTQ và HĐND các cấp

Chiều 29-5, đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã - hội tỉnh về việc phối hợp với chính quyền trong thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Thực hiện Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, trên cơ sở nội dung đề xuất của các cơ quan có liên quan, hàng năm Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức họp để trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình giám sát của mỗi cơ quan nhằm tránh chồng chéo. Từ đó Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì, phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có sự phối hợp nhịp nhàng với Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan.


Đoàn khảo sát làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các cuộc giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh được các cơ quan cử đại diện tham gia. Sau mỗi đợt giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cuộc họp với đơn vị giám sát và các ngành có liên quan để thống nhất các nội dung kết luận qua giám sát, trong đó chỉ rõ kết quả, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị những biện pháp khắc phục. MTTQ cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐND cùng cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở; tập hợp những nội dung cử tri quan tâm nhất, còn có nhiều băn khoăn, bức xúc nhất để chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Đây là một trong những hình thức phối hợp giám sát trực tiếp phát huy được hiệu quả, được cử tri đánh giá cao.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, để phối hợp thực hiện tốt hoạt động giám sát theo Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, cần sử đổi, bổ sung các quy định cụ thể về việc phát huy vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, của hội đồng tư vấn, của các chuyên gia, những người đã tham gia lãnh đạo, quản lý liên quan đến nội dung giám sát...

Đoàn khảo sát đánh giá cao việc phối hợp thực hiện hoạt động giám sát theo Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với HĐND tỉnh. Kến quả và những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc sẽ được đoàn tổng hợp để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sử đổi, bổ sung luật trong thời gian tới.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục