Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác, chương trình giám sát của Tổ đại biểu năm 2023, ngày 11/12/2023 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang do đồng chí Tạ Đức Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Tuyên Quang, Tổ trưởng Tổ đại biểu làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, với nội dung: “Đề nghị kiểm tra, đánh giá, giải quyết việc nổ mìn khai thác đá, vật liệu xây dựng của các công ty xi măng gây tiếng ồn lớn, rung chấn, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân".

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Tràng Đà. Với mục đích thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng, khách quan, thực trạng việc nổ mìn khai thác đá, vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang và Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.


Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang giám sát thực tế tại mỏ đá.

Qua nghiên cứu báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri của Uỷ ban nhân dân tỉnh, giám sát thực tế tại các mỏ đá và làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc 02 Công ty cho thấy, ngay sau khi có kiến nghị của cử tri,Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang và Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang. Kết quả kiểm tra cho thấy, 02 Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động doanh nghiệp, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo quy định. Trong quá trình khai thác, cả 02 Công ty đã thực hiện theo thiết kế, các vấn đề vệ sinh công nghiệp, các biện pháp xử lý môi trường công nghiệp cơ bản đảm bảo (có xe tưới nước trong khu vực mỏ và trên đường ra vào khu vực mỏ để hạn chế bụi, có hệ thống thoát nước mỏ). Kết quả đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn cho thấy ảnh hưởng của chấn động và sóng xung kích trong không khí đối với con người và công trình đảm bảo theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí và ghi nhận những kết quả khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của cử tri của 02 Công ty.Ngay sau khi có ý kiến cử tri, 02  Công ty đã cùng với đơn vị thi công khai thác mỏ đá tổ chức đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại công ty mỏ đá vôi Tràng Đà. Kết quả giám sát cho thấy: Các chỉ tiêu về độ ồn, độ rung đều đảm bảo phạm vi cho phép theo QCVN 01: 2019/BCT không có hiện tượng đá văng, bụi ra ngoài phạm vi mỏ trong khi nổ mìn. Để giảm bụi, công ty thực hiện các biện pháp thường xuyên tưới nước vào đường nội bộ mỏ và lắp hệ thống tưới nước các đầu băng tải của trạm nghiền và tưới nước giảm bụi đường, hạn chế mức thấp nhất bụi phát sinh ra môi trường, thu dọn chất thải rắn thông thường đưa về nơi quy định của công ty.Trong quá trình công ty hoạt động sản xuất trên địa bàn xã Tràng Đà tạo việc làm cho nhiều lao động; ủng hộ các hoạt động của xã, hỗ trợ người dân địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế 02 Công ty cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, như: Việc thông tin cho Nhân dân biết về thời gian nổ mìn hoặc khi có thay đổi về thời gian nổ mìn; quá trình nổ mìn hiện vẫn gây bụi, tiếng ồn phần nào ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của một số hộ dân xung quanh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Tuyên Quang, Tổ trưởng Tổ đại biểu đã ghi nhận kết quả khắc phục của 02 Công ty trong thời gian qua, đồng thời đề nghị 02 Công ty:Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ môi trường; thời điểm nổ mìn thay thế báo hiệu từ loa cầm tay sang còi ủ cho Nhân dân biết. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động; có giải pháp hạn chế tối đa việc khuyếch tán bụi mịn ra môi trường (trồng cây chắn bụi; phun sương tầm thấp…); làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực sản xuất,khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại cử tri đã phản ảnh.Tổng hợp danh sách những hộ gia đình bị ảnh hưởng của việc nổ mìn khai thác trong phạm vi bán kính 500m để thông tin trực tiếp cho các hộ dân khi thực hiện nổ mìn.Nghiên cứu, xem xét việc di dời đối với những hộ gia đình ở trong phạm vi bán kính dưới 300m để đảm bảo an toàn người và tài sản của Nhân dân.Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của Công ty; kịp thời báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh những ý kiến cử tri kiến nghị, phản ảnh về hoạt động của Công ty./.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục