Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Phát huy thành quả của những năm trước, từ đầu năm 2023 đến nay, HĐND tỉnh tiếp tục chú trọng công tác giám sát, đi vào những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm, những vấn đề tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng hạ tầng phục vụ cho sản xuất và dân sinh là vấn đề được tỉnh luôn quan tâm và triển khai thực hiện thông qua các cơ chế chính sách từ nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, việc kiên cố hóa kênh mương đã và đang được triển khai thực hiện tại cơ sở, phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, thực tế triển khai có một số bất cập từ cơ sở. Từ thực trạng đó, tháng 9-2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh.


Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại xã Bình Phú (Chiêm Hóa).

Qua giám sát cho thấy, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự đồng tình, hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân trong việc đóng góp ngày công lao động, vật liệu, kinh phí để thực hiện kiên cố hóa kênh mương; các sở, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh. Chính sách hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương tại Nghị quyết số 09/2020 của HĐND tỉnh phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; các công trình kiên cố hóa kênh mương góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế tại cơ sở cho thấy thực hiện kiên cố hóa kênh mương còn gặp khó khăn: việc vận chuyển cấu kiện của nhân dân tại địa điểm tập kết cấu kiện (của đơn vị cung ứng) đến địa điểm lắp cấu kiện, có công trình xa nơi tập kết cấu kiện từ 1-12 km, mất nhiều chi phí cho vận chuyển cả về nhân công và kinh phí. Thời gian cung ứng cấu kiện năm 2023 chậm, ảnh hưởng đến việc thi công các công trình kiên cố hóa kênh mương. Lãnh đạo một số xã chưa quan tâm đến chỉ đạo Ban quản lý các công trình kiên cố hóa kênh mương của xã, hoàn tất các thủ tục, quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Số km kênh mương được UBND tỉnh giao và số km kênh mương đã và đang triển khai thực hiện thấp hơn nhiều so với số km kênh mương đã phê duyệt trong Đề án.

Qua đó, đoàn giám sát đã đề nghị các địa phương có giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế này, từ đó giúp người dân được thụ hưởng chính sách một cách thuận tiện nhất.

Cùng với giám sát chuyên đề, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức các phiên họp nghe giải trình về những vấn đề có nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương nhằm làm rõ, tháo gỡ kịp thời. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát cụ thể vấn đề liên quan để thu thập thông tin đa dạng, nhiều chiều và thực tế về nội dung nghe giải trình.

Điển hình, về công tác quản lý, đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với 16 dự án nhà đầu tư có văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện; tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động đối với 6 dự án. Thu hồi, chấm dứt hoạt động của 10 dự án do hết thời gian hoạt động theo quy định.

Về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình: UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác trích đo địa chính thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 669/QĐ-UBND, ngày 12-12-2022.

Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Na Hang, Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và cơ quan đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện Kết luận số 02/KL-HĐND, ngày 1-11-2021 của Thường trực HĐND tỉnh. UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo Tổ công tác tổ chức kiểm kê, đo đạc, đối thoại và lập biên bản làm việc với từng hộ dân, bảo đảm kết quả giải quyết khách quan, đúng quy định và tạo đồng thuận của các hộ gia đình...

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ: Để hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm nhiều, các vấn đề nóng, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban, các tổ đại biểu HĐND đề xuất chương trình giám sát và chủ động xây dựng kế hoạch giám sát của tổ theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn phát sinh tại địa phương mà các tổ được phân công theo dõi, giám sát.

Đến nay, gần 70% kiến nghị sau giám sát được giải quyết hiệu quả; nhiều kiến nghị trong các kết luận tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từng bước được thực hiện góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đây là những minh chứng sinh động, hiệu quả thiết thực hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục