Minh chứng sinh động cho hiệu quả thiết thực của hoạt động giám sát

Gần 70% kiến nghị sau giám sát được giải quyết hiệu quả; nhiều kiến nghị trong các kết luận tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từng bước được thực hiện… góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả thiết thực hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Gần 70% kiến nghị sau giám sát được giải quyết hiệu quả

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà: hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, coi trọng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp nhiều chủ thể tham gia trong cùng một đợt giám sát để tránh phiền hà cho cơ sở. Điểm nhấn là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng ngay từ khi lựa chọn vấn đề giám sát, xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát, nội dung, địa điểm để ghi hình. Cùng với báo cáo bằng văn bản, lời bình, hình ảnh minh họa là sự phản ánh trực quan, sinh động những điểm văn bản và lời nói chưa thể mô tả hết được, do vậy tạo điểm nhấn, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả cho phiên giám sát chuyên đề tại kỳ họp.


Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ trách nhiệm, giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới nay, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 35 cuộc giám sát. Việc theo dõi đôn đốc, giám sát giải quyết các kiến nghị giám sát được tăng cường. Tính riêng từ Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa XIX đến nay, có 47/69 (tỷ lệ 68,1%) kiến nghị được giải quyết hiệu quả, tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chuyển biến thiết thực sau giải trình

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tăng cường tổ chức các phiên họp nghe giải trình về những vấn đề có nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương nhằm làm rõ, tháo gỡ kịp thời. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát cụ thể vấn đề liên quan để thu thập thông tin đa dạng, nhiều chiều và thực tế về nội dung nghe giải trình.

Theo Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề bằng hình ảnh. Tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về: chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; chính sách hỗ trợ, thu hút phát triển du lịch; chính sách thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn; chương trình giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập… Tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát; kết luận chất vấn, giải trình; tổ chức giám sát việc thực hiện kiến nghị, kết luận khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân cho biết: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 6 phiên họp nghe giải trình về các vấn đề “nóng”, có phạm vi rộng, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tại 6 kết luận đã có 57 nội dung kiến nghị. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát, đặc biệt là các kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết nhưng còn chậm chuyển biến và có nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều kiến nghị trong các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đã từng bước được thực hiện.

Điển hình, về công tác quản lý, đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với 16 dự án nhà đầu tư có văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện; tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động đối với 6 dự án. Thu hồi, chấm dứt hoạt động của 10 dự án do hết thời gian hoạt động theo quy định.

Về công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình từ năm 2021 đến ngày 30.6.2022: UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác trích đo địa chính thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 12.12.2022.

Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa,UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Na Hang, Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và cơ quan đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 1.11.2021 của Thường trực HĐND tỉnh. UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo Tổ công tác tổ chức kiểm kê, đo đạc, đối thoại và lập biên bản làm việc với từng hộ dân, bảo đảm kết quả giải quyết khách quan, đúng quy định và tạo đồng thuận của các hộ gia đình…

Theo daibieunhandan.vn

Tin cùng chuyên mục