1

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sỉ than phế liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Thành (tại thôn Đất Đỏ), cử tri phản ánh hiện công ty kinh doanh sỉ than phế liệu của Nhà máy giấy An Hòa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân

2

Có phương án, kế hoạch tu sửa, nâng cấp khu vực bãi đỗ xe và đường vào khu di tích Bình Ca. Cử tri phản ánh hiện nay tuyến đường đã bị sạt lở, gây nguy hiểm và mất an toàn đến các phương tiện, khách tham quan

3

Xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ xi măng để cải tạo, mở rộng đường bê tông nông thôn (mặt đường rộng 2m lên 3,5-5m) đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để Nhân dân đi lại thuận lợi

4Kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho ông Lê Quý Hợp, thôn An Hòa về việc đường truyền tải điện 110 KVA đi qua nhà ông, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của gia đình.
5Hiện nay, do mực nước Sông Lô xuống thấp, thay đổi dòng chảy, trạm bơm không vận hành được. Đề nghị đầu tư kinh di chuyển và nâng cấp trạm bơm thôn Kim Ninh, để đảm bảo việc vận hành, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của người dân. Đồng thời sửa chữa tuyến mương cấp nước từ thôn Kim Ninh đến thôn Hồ Sen.
6Xem xét sớm đầu tư kinh phí Bảo vệ và Trùng tu Khu di tích lịch sử Chiến thắng Sông Lô tại thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi. Cử tri phản ánh, hiện nay khu di tích này xuống cấp, sụt lún, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tới Khu di tích.
7Tỉnh có phương án cải tạo nâng cấp, sửa chữa bề mặt cầu An Hoà và hệ thống biển báo đường lên cầu.
8Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các chức danh không chuyên trách ở thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể ở thôn).
9Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, trên địa bàn xã còn hơn 2.005 giấy.
10Xem xét tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế) theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
11Đầu tư xây dựng nhà lớp học tại thôn Thái An, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Hiện nay, học sinh của thôn phải đi học tại các điểm trường ở các thôn khác.
12Đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại thôn Thái An, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
13Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
14Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay trên địa bàn xã còn trên 4.000 giấy CNQSD đất chưa được cấp.
15Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ĐT186 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.