1Kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho ông Lê Quý Hợp, thôn An Hòa về việc đường truyền tải điện 110 KVA đi qua nhà ông, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của gia đình.
2Hiện nay, do mực nước Sông Lô xuống thấp, thay đổi dòng chảy, trạm bơm không vận hành được. Đề nghị đầu tư kinh di chuyển và nâng cấp trạm bơm thôn Kim Ninh, để đảm bảo việc vận hành, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của người dân. Đồng thời sửa chữa tuyến mương cấp nước từ thôn Kim Ninh đến thôn Hồ Sen.
3Xem xét sớm đầu tư kinh phí Bảo vệ và Trùng tu Khu di tích lịch sử Chiến thắng Sông Lô tại thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi. Cử tri phản ánh, hiện nay khu di tích này xuống cấp, sụt lún, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tới Khu di tích.
4Tỉnh có phương án cải tạo nâng cấp, sửa chữa bề mặt cầu An Hoà và hệ thống biển báo đường lên cầu.
5Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các chức danh không chuyên trách ở thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể ở thôn).
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, trên địa bàn xã còn hơn 2.005 giấy.
7Xem xét tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế) theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
8Đầu tư xây dựng nhà lớp học tại thôn Thái An, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Hiện nay, học sinh của thôn phải đi học tại các điểm trường ở các thôn khác.
9Đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại thôn Thái An, hiện nay điện rất yếu không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
10Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
11Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay trên địa bàn xã còn trên 4.000 giấy CNQSD đất chưa được cấp.
12Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông ĐT186 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.