1Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, thôn Phan Lương lên núi Láo và từ nhà văn hoá thôn Phan Lương đi đập Ba Tấm hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Nhân dân
2Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi, thôn Thái Thịnh để phục vụ sản xuất của Nhân dân
3Xem xét hỗ trợ kinh phí, đồ bảo hộ cho các tổ Covid cộng đồng hoạt động; hỗ trợ kinh phí cho nhân viên y tế thôn bản, hiện nay do dịch Covid-19 đội ngũ này phải hoạt động thường xuyên, khối lượng công việc nhiều.
4Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) cho Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà thời hạn khai thác đến năm 2034 là quá dài; khi thực hiện cắm mốc, biển báo ngoài thực địa phải có chứng kiến của Ủy ban nhân dân xã, đại diện các thôn của xã Trường Sinh để biết và giám sát.
5Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí mở rộng và làm tuyến đường từ ngã ba Phan Lương đến xã Tam Đa (khoảng 700m).
6Đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn thôn Thái Thịnh, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.
7Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi để phục vụ sản xuất của nhân dân.
8Chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình kè sông Lô làm lại tuyến đường tại thôn Hưng Thịnh do quá trình vận chuyển vật liệu thi công công trình đã làm hỏng toàn bộ tuyến đường của thôn.
9Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp diện tích nhà văn hóa thôn Phú Thọ 2, để nhân dân xây dựng nhà văn hóa.