Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí mở rộng và làm tuyến đường từ ngã ba Phan Lương đến xã Tam Đa (khoảng 700m).

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ ngã ba Phan Lương đến xã Tam Đa thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân  Sơn qua các thôn: Dộc Vầu, Xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường  Sinh),  huyện  Sơn Dương (giai đoạn 2) dài 3,5km, được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương  và  ngân sách địa phương do UBND huyện Sơn Dương (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) làm Chủ đầu tư, trong đó đã thi công được 2,5km. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đoạn còn lại, dự kiến thực hiện trong năm 2022.