1Đẩy nhanh việc xây dựng 10 phòng học cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã.
2Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông ĐH 04 qua xã Lâm Xuyên phục vụ đi lại và sản xuất cho nhân dân.
3Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở, đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình. Rà soát, thống kê để hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn xã, đặc biệt đối với các hộ dọc theo trục đường ĐT 186.
4Bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực này
5Tăng cường, kiểm tra, giám sát và quản lý về đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp bị cát tặc lấn chiếm.
6Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai tại nhà văn hoá thôn Phú Thọ 2 với hộ ông Trịnh Quang Hùng và Ủy ban nhân dân xã Lâm Xuyên.
7Ưu tiên đưa danh mục đầu điểm công trình các tuyến đường cần sửa chữa như ĐT 86, ĐH 04 ...vào kế hoạch đầu tư trung hạn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025.
8Xem xét, nghiên cứu việc giao nhận cấu kiện bê tông theo Nghị Quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 cho các xã đảm bảo đúng đủ, tránh tình trạng chia thừa hoặc thiếu bên trái, bên phải gây khó khăn cho việc thực hiện xây dựng kênh mương của các xã.
9Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đê chạy dọc qua xã Lâm Xuyên mặt đường gồ ghề, nhiều ổ gà, khó đi lại.
10Chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lâm Xuyên để đảm bảo việc giảng dạy và học tập của nhà trường.
11Sớm có kế hoạch nâng cấp sửa chữa trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở. Hiện nay, các nhà lớp học đã xuống cấp không đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh.