1Xem xét đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông (ĐT185) từ ngã ba UBND xã Tân Trào đi qua địa bàn xã Trung Yên đến xã Kim Quan của huyện Yên Sơn (dài 6km, hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng).
2Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn.
3Nâng phụ cấp đối với nhân viên thú y tại cơ sở; công an viên không chuyên trách ở thôn, bản.
4Đầu tư xây dựng kè bờ sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa phận thôn Quan Hạ, xã Trung Yên.
5Xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn để thuận lợi trong công tác lãnh đạo thôn và sinh hoạt của nhân dân khi Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn đi vắng nhiều ngày hoặc ốm đau.
6Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.
7Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
8Công nhận Hội người cao tuổi là tổ chức đặc thù, hỗ trợ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.
9Thanh lý công trình nước sạch, hiện nay công trình đã xuống cấp, nhân dân không sử dụng được.
10Đầu tư kinh phí xây dựng cầu qua sông Phó Đáy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao lưu phát triển kinh tế của nhân dân.
11Quy hoạch lại hệ thống thoát nước thải khu dân cư chợ
12Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ đầu cầu Trung Yên đi xã Kim Quan và tuyến đường vào khu di tích Văn phòng Quốc hội, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.
13Tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho những người có công đang hưởng trợ cấp của nhà nước.
14Rà soát, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng một số diện đất rừng sang đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp để giao cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế.
15Nghiên cứu, xem xét cho kè 2 bên bờ sông Phó Đáy, hiện nay đoạn qua thôn Quan Hạ và một số điểm khác trên địa bàn xã Trung Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đất của khu di tích Quốc Hội.