Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư kinh phí xây dựng cầu qua sông Phó Đáy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao lưu phát triển kinh tế của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, đây là cầu vượt sông rộng, kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn; công trình không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên theo Luật Đầu tư công chưa thể triển khai thực hiện đầu tư được. Mặt khác, ngân sách địa phương còn hạn hẹp chưa thể bố trí bổ sung để đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 được.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện.