Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét cho kè 2 bên bờ sông Phó Đáy, hiện nay đoạn qua thôn Quan Hạ và một số điểm khác trên địa bàn xã Trung Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đất của khu di tích Quốc Hội.

TRẢ LỜI:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra hiện trạng bờ sông khu vực đoạn qua thôn Quan Hạ và một số điểm khác trên địa bàn xã Trung Yên. Kết quả:

* Về hiện trạng sạt lở bờ sông:

- Đoạn 1: Thượng lưu bờ tả cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ có chiều dài khoảng 500m đang bị sạt lở, vách taluy cao từ 5 - 8m, hiện bãi soi giáp sông người dân đang canh tác hoa màu.

- Đoạn 2: Từ thôn Ao Búc đến hạ lưu bờ hữu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ (khu vực phía trước nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã) có chiều dài sạt lở 600m vách taluy cao từ 3 - 6m, hiện bãi soi giáp sông người dân đang canh tác hoa màu và có 07 hộ dân đang sinh sống giáp bờ sông.

02 khu vực sạt lở nêu trên nằm trong Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở hai bên bờ sông Phó Đáy Khu di tích lịch sử ATK tại các xã Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, huyện Sơn Dương do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương làm chủ đầu tư. Dự án đã được thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2013 bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay do thiếu nguồn kinh phí nên chưa tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí còn thiếu để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.