1Nâng cấp tuyến đường ĐT186 thành đường Quốc lộ, để kết nối với các trục đường giao thông trong khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế.
2Bố trí hợp đồng lao động cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo đúng tiến độ.
3Tỉnh cấp kinh phí Quỹ bảo vệ môi trường cho huyện để huyện bố trí kinh phí xây dựng nhà máy xử lý rác tại thôn Phúc Lợi, xã Phúc Ứng để các xã chuyển rác tập trung một điểm tránh gây ô nhiễm môi trường cho người dân.
4Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường từ Vân Sơn đến Hồng Lạc - Trường Sinh, hiện nay tiến độ thi công chậm ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của nhân dân.
5Sớm hỗ trợ kinh phí chuyển địa điểm nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy hoạch nông thôn mới của xã.
6Có lộ trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục các bậc học trên địa bàn huyện Sơn Dương để đảm bảo đủ số lượng giáo viên đáp ứng công tác dạy học.
7Chỉ đạo Chi nhánh điện Sơn Dương sửa chữa, nâng cấp hạ tầng lưới điện để đảm bảo an toàn và cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
8Chỉ đạo Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên khẩn trương sửa chữa cánh cống Gò Diều; nạo vét tuyến kênh mương dẫn nước để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.
9Xem xét lại việc cấp giấy phép khai thác cát tại ngòi (suối) Khổng, hiện nay việc khai thác cát làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
10Sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT186 đoạn từ xã Sơn Nam đi xã Thượng Ấm (cử tri đã kiến nghị trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII). Hiện nay, đoạn đường này bị hư hỏng nặng, nhiều điểm trũng, tích nước thường xuyên, không đảm bảo an toàn, gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của nhân dân và các cháu học sinh.
11Xem xét chuyển Khu công nghiệp Sơn Nam sang xã Thiện Kế, Ninh Lai để phù hợp với điều kiện phát triển của huyện.
12Có kế hoạch xây dựng thêm cầu mới, nối hai bờ sông Phó Đáy và đường tránh qua thị trấn Sơn Dương để thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế.
13Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng lộ trình đưa thị trấn Sơn Dương thành đô thị loại IV trước năm 2020.
14Xem xét có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm đối với các lao động trước đây sản xuất gạch thủ công. Hiện nay, việc cấm các lò gạch hoạt động nên người dân không có việc làm.
15Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung tại địa bàn xã. Hiện nay, hệ thống cấp nước máy tại xã Vân Sơn xuống cấp không cung cấp đủ nước cho sinh hoạt của nhân dân.