1Tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ cấp thuốc cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hiện gia đình thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn nhưng giá các loại thuốc điều trị bệnh cao.
2Ngành điện đầu tư nâng cấp đường điện 0,2 kV đi xóm Múc Đẩu, thôn Phú Đa, xã Hào Phú; nâng cấp hạ tầng lưới điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho một số thôn trên địa bàn xã Sầm Dương; hiện nay việc điều tiết điện không hợp lý, thường xuyên bị cắt điện, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
3Kiểm tra, xử lý dứt điểm việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lô gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân.
4Rà soát, đánh giá và xem xét hỗ trợ kinh phí cải tạo nhà văn hóa thôn để đảm bảo chỗ ngồi phù hợp với quy mô hộ dân đối với các thôn thực hiện sáp nhập.
5Công ty Điện lực Tuyên Quang khảo sát, đánh giá và có giải pháp khắc phục hạ tầng lưới điện tại xã Sầm Dương. Hiện nay, nhân dân đang sử dụng lưới điện đã được Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp từ năm 1999, thời gian sử dụng lâu năm, đã quá xuống cấp, chất lượng điện quá kém, các trạm biến áp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân (các cơ quan trên địa bàn xã không sử dụng được ...
6Khẩn trương sửa chữa, gia cố và nâng cấp đập Rộc Ổi, xã Sầm Dương để đảm bảo hồ chứa nước tưới cho hai thôn, đồng thời đảm bảo an toàn bờ đập tránh gây nguy hại khi có thể xảy ra thiên tai bất thường.
7Sớm triển khai sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông qua địa bàn xã theo kế hoạch, quyết định đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
9Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
10Đầu tư xây dựng tuyến đường đê từ Vĩnh Lợi đến Kim Xuyên, để nhân dân đi lại thuận lợi