Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng tuyến đường đê từ Vĩnh Lợi đến Kim Xuyên, để nhân dân đi lại thuận lợi

TRẢ LỜI:

Tuyến đường cử tri đề nghị thuộc tuyến đường Vĩnh Lợi - Kim Xuyên ĐH 04 dài 27km. Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh đã có báo cáo số 92/UBUB-BC về việc hoàn thiện báo cáo đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang (lần 2), trong đó có dự kiến đầu tư nâng cấp tuyến đê Vĩnh Lợi – Kim Xuyên trong giai đoạn 2016-2020.

 Riêng đoạn từ km 0 đến km 3+500 thuộc địa bàn xã Vĩnh Lợi và xã Cấp Tiến dài 3,5 km hiện đang hoàn thiện các thủ tục để Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên quang và Công ty Cổ phần giấy An Hòa đầu tư xây dựng đoạn đường này; Đoạn tuyến từ km 21 đến km 27, thuộc địa bàn xã Vân Sơn và xã Hồng Lạc dài 6km, hiện nay đã có dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án.