1

Có chế tài xử phạt việc người dân kích giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất và hoa màu

2

Trên địa bàn thôn hiện nay có một số tuyến đường dây điện 0,4 Kv do người dân tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng trước đây, đến nay không còn sử dụng được nữa do đã được thay thế bằng hệ thống dây điện khác. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thanh lý hoặc trả lại cho người dân, hiện ...

3

Cấp có thẩm quyền sớm cấp kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2021 trên địa bàn xã các hộ gia đình đã thực hiện làm nhà ở theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo nhưng đến nay chưa được cấp kinh phí hỗ ...

4Xem xét có hỗ trợ phụ cấp cho Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã
5Cho nhân dân trên địa bàn xã, thôn 135 vay vốn có lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài đối với tất cả các hộ gia đình (không phân biệt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khá).
6Xem xét lại quy định về bình xét hộ nghèo đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng.
7Nâng cấp cầu tràn thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện, theo phản ánh của cử tri, mỗi khi trời mưa gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân.
8Xây dựng trạm biến áp của thôn Tân Thượng, thôn Khuôn Tâm và nâng cấp đường dây điện thôn Tân Thượng để đảm bảo chất lượng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
9Đầu tư nâng cấp các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn và tuyến đường nội đồng tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.
10Nghiên cứu, xem xét nâng mức kinh phí của các tổ chức đoàn thể tại xã, mức kinh phí hiện nay thấp (5.500.000 đồng/năm) không đảm bảo hoạt động.
11Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc sửa chữa, khắc phục công trình nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân tại các thôn: Tân Tiến, Khuôn Mản, Phục Hưng (ý kiến cử tri đã phản ánh từ trước kỳ 10, HĐND tỉnh khóa XVII).
12Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra, xem xét nâng cấp tuyến đường điện tại các thôn: Tân Tiến, Tân Thượng để đảm bảo sinh hoạt và phục vụ phát triển sản xuất của nhân dân.
13Xem xét chất lượng công trình nước tập trung tại thôn Tân Tiến, giếng khoan tại thôn Khuân Mản, Phục Hưng (do Ban Quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng làm chủ đầu tư) xây dựng xong năm 2013 nhưng đến nay không hoạt động
14Nâng cấp đường điện vào các thôn; xây dựng trạm biến áp tại thôn Khuân Tâm
15Rà soát chuyển một phần đất của công ty Lâm nghiệp Sơn Dương trả lại cho nhân dân hoặc có cơ chế cho nhân dân liên kết trồng rừng, hiện nay nhân dân thiếu đất sản xuất