1

Có chế tài xử phạt việc người dân kích giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất và hoa màu

2

Tỉnh quan tâm đầu tư đường từ xã Tân Thanh đi đến xã Đông Thọ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

3

Các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; một số hộ gia đình đã làm nhà và vào ở từ cuối năm 2022 đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ

4Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động
5Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
6Hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện thay đổi các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy CNQSD đất sau khi sát nhập xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ để người dân thuận tiện thực hiện các giao dịch.
7Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Tân Thanh đi xã Đông Thọ, đoạn qua thôn Cầu Khoai.
8Nâng cấp hệ thống đường dây điện từ thôn Lục Liêu đến thôn Cầu Khoainhiều đoạn dây điện trần, cột rất thấp, dây võng bắc qua đường không đảm bảo an toàn.
9Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
10Thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng một số đơn vị khai thác đá trên địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường và chở quá tải làm hư hỏng đường.