1Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các chức danh không chuyên trách ở thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể ở thôn).
2Quy hoạch và xây dựng mới Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Phú Lương.
3Rà soát nâng cấp hạ tầng lưới điện và trạm biến áp tại các thôn trên địa bàn xã, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo đáp ứng nguồn điện và an toàn của người dân.
4Xây dựng, tu sửa hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu (đã được phê duyệt chủ trương từ năm 2016) để đảm bảo tưới tiêu cho 5 thôn: Phú Nhiêu, Phú Sơn, Lão Nhiêu, Lãng Nhiêu, xã Phú Lương và thôn Thái Hòa, xã Tam Đa.
5Cấp có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn lập thủ tục và hoàn thành về mặt pháp lý diện tích đất nghĩa trang do Công ty Mía đường Sơn Dương đã đồng ý chuyển giao cho thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương từ năm 2014.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở, đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình. Rà soát, thống kê để hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn xã, đặc biệt đối với các hộ dọc theo trục đường ĐT 186.
7Sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT 186, đặc biệt đoạn từ Sơn Nam đến Phú Lương đã bị hư hỏng rất nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông hàng ngày, nhất là việc sinh hoạt của nhân dân.
8Tỉnh có ý kiến với Quốc Hội xem xét, đầu tư kinh phí xây dựng nhà thờ Bác Hồ ở khu di tích lịch sử Tân Trào.
9Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải thanh toán tiền vật liệu và tiền vận chuyển vật liệu của dân (số tiền: 278.000.000đ).
10Nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi thị trường mất ổn định, mất giá gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
11Hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến.
12Thanh toán kịp thời chế độ phụ cấp cho cán bộ dân số KHHGĐ theo quy định (cán bộ dân số KHHGĐ đang hưởng theo phụ cấp của xã loại 1 nhưng hiện nay xã đã thuộc xã loại 2 nhưng cán bộ dân số vẫn chưa được hưởng theo chế độ xã loại 2).
13Đầu tư xây dựng trạm Y tế xã, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
14Đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia khu di tích lịch sử Văn phòng Bộ Tài chính.
15Sớm đầu tư kinh phí xây dựng trường Tiểu học xã Phú Lương, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.