Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Rà soát nâng cấp hạ tầng lưới điện và trạm biến áp tại các thôn trên địa bàn xã, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo đáp ứng nguồn điện và an toàn của người dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Phú Lương đang được cấp điện qua 06 trạm biến áp, với tổng công suất 1.050kVA, chiều dài đường dây trung áp là 12,93km, chiều dài đường dây hạ áp là 22,755km; cấp điện lưới quốc gia cho 1.554/1.554 hộ dân trong xã.

Từ năm 2015 đến năm 2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới 03 trạm biến áp tổng công suất 300kVA; xây dựng mới 3,13km đường dây 35kV; 5,5km đường dây hạ áp, cải tạo, sửa chữa đường dây hạ áp trong khu vực. Tuy nhiên, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo khảo sát, lập phương án, đăng ký các đầu điểm công trình chống quá tải lưới điện tại thôn Lãng Nhiêu và thôn Gia Lập với quy mô Xây dựng mới 0,6km đường dây 35kV, xây dựng mới 02 trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV, cải tạo và xây dựng mới 3km đường dây 0,4kV trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương thực hiện đầu tư công trình ngay sau khi được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, cấp kinh phí.