Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, Xã Đông Lợi, Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng trạm Y tế xã, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

- Đối với Trạm Y tế xã Phú Lương: Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở Tài chính đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Phú Lương với quy mô xây dựng nhà 02 tầng, 07 gian. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

- Đối với Trạm Y tế xã Đông Lợi: Công trình đang được Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Y tế đồng ý đầu tư bằng nguồn vốn do EU hỗ trợ. Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

- Đối với Trạm Y tế xã Tú Thịnh: Công trình này nằm trong Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. Khi cân đối bố trí được vốn sẽ triển khai đầu tư xây dựng.