Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải thanh toán tiền vật liệu và tiền vận chuyển vật liệu của dân (số tiền: 278.000.000đ).

TRẢ LỜI:

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải thực hiện gói thầu số 01 thi công xây dựng Công trình nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích Bộ Tài chính tại thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương do Sở Tài chính làm chủ đầu tư theo hợp đồng số 05/2016/HĐ-XDCT ngày 03/6/2016. Sở Tài chính đã gửi đề nghị của cử tri đến công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải.

Ngày 29/10/2018, Sở Tài chính nhận được Công văn số 10/CV-CT ngày 29/10/2018 của Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Minh Hải giải trình việc thanh toán tiền cho dân với nội dung:

- Từ ngày 25/9/2018 đến 15/10/2018 đơn vị đã trả cho dân số tiền 120.000.000 đồng.

- Số tiền hẹn đến ngày 30/11/2018 trả 24.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 134.000.000 đồng (chênh lệch với đề nghị của cử tri) không thấy công ty xác nhận.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.