Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quy hoạch và xây dựng mới Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Phú Lương.

TRẢ LỜI:

Về đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phú Lương: Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Lương (xây dựng nhà lớp học 02 tầng, 10 phòng học) Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang thực hiện các thủ tục để thực hiện, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2020.

Về đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Phú Lương: Do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, đề xuất đưa vào vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021-2025.