Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây dựng, tu sửa hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu (đã được phê duyệt chủ trương từ năm 2016) để đảm bảo tưới tiêu cho 5 thôn: Phú Nhiêu, Phú Sơn, Lão Nhiêu, Lãng Nhiêu, xã Phú Lương và thôn Thái Hòa, xã Tam Đa.

TRẢ LỜI:

Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 và giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 19,68 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh mới bố trí được 4,52 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án. Qua rà soát và báo cáo của chủ đầu tư và các ngành liên quan, hiện nay chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến tăng khá lớn so với thời điểm phê duyệt dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Đồng Trại, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.