Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, rà soát. Hiện nay, trên địa bàn xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đã giải quyết và không còn tồn đọng hồ sơ đề nghị chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.