Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư kinh phí xây dựng trường Tiểu học xã Phú Lương, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở Tài chính đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Phú Lương với quy mô xây dựng nhà lớp học 02 tầng 14 phòng học (tại Văn bản số 1403/UBND-TC ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện). Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sẽ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.