1Ngành chức năng yêu cầu Công ty Đạo Tú bồi thường cho gia đình bà Đinh Thị Lan, thôn Lục Liêu do quá trình khai thác làm đất, đá lăn xuống ruộng của gia đình bà.
2Rà soát, có phương án giao rừng phòng hộ trên địa bàn xã cho nhân dân quản lý, bảo vệ.
3Kiểm tra, giải quyết việc xây dựng công trình thủy lợi phai Cây Gạo, thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát đã chắn mất đường đi lại hàng ngày của nhân dân (công trình do xã làm chủ đầu tư, huyện phê duyệt thiết kế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu).
4Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai của một số hộ dân tại hai thôn Lục Liêu và thôn Cây Nhội
5Đầu tư nâng cấp tuyến đường Tuân Lộ - Thanh Phát - Đông Thọ để đảm bảo việc đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân các xã trong khu vực. Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp rất nghiêm trọng
6Xem xét hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách tại cơ sở và hỗ trợ phụ cấp cho trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã.
7Nghiên cứu, xem xét có chính sách cho mượn sách giáo khoa và hỗ trợ vở viết đối với học sinh Tiểu học và THCS tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
8Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho UBND các xã