Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành chức năng yêu cầu Công ty Đạo Tú bồi thường cho gia đình bà Đinh Thị Lan, thôn Lục Liêu do quá trình khai thác làm đất, đá lăn xuống ruộng của gia đình bà.

TRẢ LỜI:

Ngày 20/3/2019, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát làm việc với hộ bà Đinh Thị Lan và Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát về việc để đất chảy tràn xuống đất nông nghiệp của hộ bà Đinh Thị Lan do quá trình khai thác mỏ đá vôi. Tại buổi làm việc hai bên thống nhất tự thoả thuận hỗ trợ cải tạo, nạo vét đất chảy tràn đất nông nghiệp của hộ bà Đinh Thị Lan.

Ngày 21/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ban hành Văn bản số 471/UBND-TNMT ngày 21/3/2019 trong đó yêu cầu Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát thực hiện các biện pháp khắc phục ngay những thỏa thuận đã cam kết tại buổi làm việc.