Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai của một số hộ dân tại hai thôn Lục Liêu và thôn Cây Nhội

TRẢ LỜI:

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát hướng xử lý, giải quyết tại Biên bản làm việc ngày 09/7/2018. Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương thực hiện nội dung đã thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản làm việc ngày 09/7/2018 để giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.