Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường Tuân Lộ - Thanh Phát - Đông Thọ để đảm bảo việc đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân các xã trong khu vực. Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp rất nghiêm trọng

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện Tuân Lộ - Thanh Phát - Đông Thọ (ĐH.08) có chiều dài 16km, hiện trạng là đường cấp phối chưa được đầu tư rải nhựa hoặc bê tông xi măng, nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng, giao thông đi lại gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường theo kiến nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, nên chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và Hạt Quản lý giao thông huyện tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa mặt đường để tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường đáp ứng nguyện vọng của cử tri.