1Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình: Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim; Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào để phục vụ khách tham quan du lịch.
2Sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang để người dân xã Tân Trào được hưởng chế độ ưu đãi về Bảo hiểm y tế theo quy định.
3Ngành chức năng rà soát, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất, trồng cây lâu năm của người dân trùng với diện tích rừng đặc dụng (hiện nay, tại thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào người dân đã và đang canh tác trồng cây chè và các loại cây màu khác từ năm 1993, trong khi đó năm 2007 khu vực này được đưa vào phê duyệt quy hoạch là rừng đặc dụng).
4Xem xét, giúp đỡ người dân thôn Vĩnh Tân đăng ký thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân để tăng giá trị sản phẩm chè địa phương. Hiện người dân gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thương hiệu do trùng tên với Hợp tác xã chè Vĩnh Tân, tuy nhiên, Hợp tác xã không phải của người dân bản địa.
5Tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu ban hành nghị định mới hoặc ban hành hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
6Sớm triển khai việc tổ chức thi thăng hạng, bổ nhiệm ngạch cho giáo viên đã đủ điều kiện theo quy định.
7Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Trào.
8Giao diện tích đất trồng chè thuộc Công ty chè quản lý cho các hộ gia đình để canh tác tăng thu nhập.
9Ngành chức năng thực hiện việc nạo vét, cải tạo các lòng hồ: Nà Nưa, Hồ Thia, Hồ Bòng, xã Tân Trào để tích trữ và cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân đồng thời tạo cảnh quan cho khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
10Sớm có quy hoạch chi tiết và bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng các hạng mục theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 (Quyết định 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017).
11Ngành chức năng kiểm tra, rà soát, đánh giá để điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có đất sản xuất, canh tác tăng thu nhập (hiện nay, tại thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào người dân đã và đang canh tác trồng cây Chè và các loại cây màu khác từ năm 1993, trong khi đó năm 2007 khu vực này được đưa vào phê duyệt quy hoạch là rừng đặc dụng).
12Phân bổ nguồn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để xã tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn nợ tiêu chí trường chuẩn Quốc gia đối với Trường Tiểu học Tân Trào.
13Xem xét, giảm mức thu phí thăm quan khu di tích lịch sử ATK Tân Trào (lán Nà Nưa). Hiện nay, mức thu 20.000đ/người/lượt là quá cao, làm giảm lượng khách tham quan đến với Tân Trào.
14Sớm có quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng các hạng mục theo Quyết định quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Tân Trào của Chính phủ.
15Hỗ trợ xây dựng cổng làng nghề chè thôn Vĩnh Tân.