Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành chức năng thực hiện việc nạo vét, cải tạo các lòng hồ: Nà Nưa, Hồ Thia, Hồ Bòng, xã Tân Trào để tích trữ và cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân đồng thời tạo cảnh quan cho khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Công trình hồ chứa Nà Nưa (Nà Lừa), hồ Thia, hồ Bòng, xã Tân Trào theo kiến nghị của cử tri hiện đang cung cấp nước tưới cho 49,752ha lúa 2 vụ (trong đó, hồ Nà Nưa (Nà Lừa) cấp nước tưới cho 15,711ha; hồ Thia cấp nước tưới cho 12,179ha; hồ Bòng cấp nước tưới cho 21,862ha), các công trình vẫn đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân. Do thời gian dài hoạt động, hiện nay lòng hồ bị bùn đất bồi lắng làm giảm dung tích trữ nước. Tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thực hiện việc nạo vét, cải tạo các lòng hồ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang và các sở, ngành liên quan xem xét cụ thể, đề xuất lồng ghép các chương trình mục tiêu xem xét đầu tư các công trình trên trong thời gian tới.