Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm có quy hoạch chi tiết và bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng các hạng mục theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 (Quyết định 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017).

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, ngày 23/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn Dương (tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 16/7/2019), với tổng diện tích là 199.48ha, địa điểm tại xã Minh Thanh, xã Tú Thịnh; ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn Dương (khu A) tại xã Minh Thanh và xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương cho nhà đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn FLC với diện tích đất dự kiến là 149,58ha. Hiện nay, Tập đoàn FLC đang phối hợp với các sở, ngành liên quan lập Quy hoạch chi tiết Dự án, tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, với tổng diện tích là 9.632m2, địa điểm tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào.

Bên cạnh đó, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng cho khu du lịch; thực hiện các quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án thành phần của khu du lịch theo Quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút các dự án đầu tư vào khu du lịch.